Title: Specifika výběru vhodné pohybové aktivity v zařízení pro seniory
Other Titles: Specifics of selection of a suitable physical activity in facilities for the elderly
Authors: Učíková, Jana
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2552
Keywords: stáří;soběstačnost;bolest;tělesná zdatnost;kvalita života
Keywords in different language: old age;self-sufficiency;pain;physical fitness;quality of life
Abstract: Tato práce se zabývá charakteristikou stáří a pohybovými aktivitami. Věnuje se popisu stáří, nastávajícím změnám, zdravotním potížím. Dále je práce zaměřena na význam a specifika výběru vhodných pohybových aktivit. Také zmiňuje možnosti pohybových činností a obecné zásady. Informuje i o komplexním vyšetření nutném před zahájením pohybu a o vlivu motivace ve vztahu k pravidelné pohybové aktivitě. Součástí práce je stručný přehled zařízení pro seniory a zmínka o bolesti. Praktická část pojednává o nejzávažnějších problémech vyskytujících se ve stáří. Těmi je nízká tělesná zdatnost, omezená soběstačnost a bolest. Z výsledků je zřejmé, že tyto oblasti snižující kvalitu života je v určité míře možné pozitivně ovlivnit.
Abstract in different language: This work deals with the characteristic of the old age and physical aktivity. It describes the old age, the coming changes, health problems. Furthermore, the work is focused on the importance and specifics of selection of suitable physical activities. It also mentions the possibilities of physical activities and guidelines. It informs about comprehensive examination needed before the beginning of the movement and about the influence of motivation in relation to regular physical activity. Part of the work contains a brief overview of facilities for the elderly, and mention of the pain. The practical part deals with the most serious problems occurring in old age. These are low physical fitness, reduced self-sufficiency and pain. From the results it is clear that these areas reduces the quality of life and can be in certain dimension positively influenced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Ucikova Jana.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Ucikova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce874,89 kBJPEGThumbnail
View/Open
Ucikova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,13 MBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce862,84 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.