Title: V kontextu doby
Other Titles: In the context of the time
Authors: Marešová, Michaela
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Referee: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25522
Keywords: obraz;svět;pocity
Keywords in different language: paintings;world;sentiments
Abstract: Soubor tří obrazů, které popisují současný svět, moje pocity z něj, mne samotnou v něm a mé dobou podmíněné chování.
Abstract in different language: Series of three paintings. They are describing present in the world, my sentiments, my person and my dependent behaviour.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
michaela.maresova.BP.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Maresova.pdfPosudek vedoucího práce158,14 kBAdobe PDFView/Open
Maresova_1.pdfPosudek oponenta práce172,67 kBAdobe PDFView/Open
Maresova_2.pdfPrůběh obhajoby práce289,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.