Title: Skryté významy
Other Titles: Covert connotations
Authors: Němeček, Ondřej
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Referee: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25523
Keywords: pocit;bolest;plošnost;cyklus obrazů
Keywords in different language: feel;pain;area;the cycle of paintings
Abstract: Výsledkem mé práce je soubor čtyř obrazů (100 x 70). Jedná se o soubor zabývající se utrpením a bolestí. Vycházel jsem z výpovědí mých přátel nebo lidí, kteří se mi svěřili. Jedná se o pojetí pocitů, které se odráží ve stěnách industriálních hal. Kdy každý obraz vytváří jednu výpověď a jako celek znázorňují celý svět a špínu která se v něm odehrává.
Abstract in different language: The result of my work is a set of four images (100 x 70). This is a file dealing with pain and suffering. I came from the testimony of my friends or the people who were entrusted to me. It is a concept of emotions that are reflected in walls of industrial buildings. When each image creates a statement and as a whole, show the whole world and dirt which it takes place.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemecek_Ondrej_bakalarska_prace_2016.pdfPlný text práce31,06 MBAdobe PDFView/Open
Nemecek.pdfPosudek vedoucího práce144,48 kBAdobe PDFView/Open
Nemecek_1.pdfPosudek oponenta práce192,76 kBAdobe PDFView/Open
Nemecek_2.pdfPrůběh obhajoby práce319,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.