Title: Cestou podvědomí
Other Titles: The Way of subconscious
Authors: Suja, Frederik
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Referee: Brozman Dušan, M.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25525
Keywords: gender;psychologie;výpověď;aids;podvědomí;audionahrávky;fotografie;idol;ideál;malba;konfrontace;výpověď;kontext doby;iluze
Keywords in different language: gender;psychology;dismissal;aids;subconscious;audio recording;photo;idol;ideal;painting;confrontation;testimony;context;time;illusion
Abstract: Mojí bakalářskou prací je série čtyř obrazů (160x120 cm). Zabývám se v ní výpovědí čtyř žen. Je to jejich vlastní podvědomá výpověď o ženě. Já reprodukuji jejich vlastní výpovědi. Na malířských plátnech je zachycena jejich podoba a výroky z nahraných rozhovorů. Pracoval jsem ze ženami ve věku od deseti do osmdesáti let. Zobrazuji pohled ženy na ženu. Je to otázka z níž každá z nich bojuje a to potvrzuje aktuálnost tématu.
Abstract in different language: My bachelor thesis is a series of four images (160x120 cm). I deal in her testimony of four women. It is their own subconscious testimony of a woman. I reproduce their own testimony. On the canvas is captured their likeness and statements from recorded interviews. I worked from women aged from ten to eighty years. Shows a woman on a woman. It is a question each of these fights and it confirms the timeliness of topics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp suja frederik.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Suja.pdfPosudek vedoucího práce145,99 kBAdobe PDFView/Open
Suja_1.pdfPosudek oponenta práce114,63 kBAdobe PDFView/Open
Suja_2.pdfPrůběh obhajoby práce328,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.