Název: Využití Vojtovy metodiky v terapii poporodní parézy plexus brachialis
Další názvy: Vojta's Method Application in Therapy of Postnatal Plexus Brachialis Palsy
Autoři: Venclíková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Moravcová, Barbora
Oponent: Rybová, Štěpánka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2554
Klíčová slova: Vojtova reflexní lokomoce;poporodní paréza;plexus brachialis;globální tělesné schéma;centrace lopatky
Klíčová slova v dalším jazyce: Vojta reflex locomotion;postpartum palsy;brachial plexus;global body schema;centration blades
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na uplatnění Vojtovy reflexní lokomoce u dětí s poporodní parézou plexus brachialis. Zdůrazňuje včasnost zahájení terapie, která jasně respektuje ontogenetický vývoj dítěte a nabízí aktivaci paretických segmentů a jejich řazení do celkového tělesného schématu. Pomocí Vojtovy metody je možno zachovat, i v případě traumatického poškození, optimální motorický vývoj dítěte s ohledem na věk, kvantitu i kvalitu dostupných pohybových vzorců. Kazuistiky dokazují úspěšnost VRL při léčbě poporodní parézy plexu brachialis a upozorňuje na nezastupitelnou roli rodičů v terapii dítěte.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the application of Vojta's reflexive locomotion in children with brachial plexus palsy postpartum. It emphasizes the timeliness of initiation of therapy, which clearly respects the ontogenetic development of the child and offers activation paretic segments and their sorting in the overall body scheme. Using the Vojta method it is possible to maintain - even in the case of traumatic injury - optimal children motor development with regard to age, quantity and quality of available movement patterns. Given case reports show success in treating postpartum VRL palsy brachial plexus and highlights the essential role of parents in child therapy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Venclikova.pdfPlný text práce20,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Venclikova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce914,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Venclikova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Venclikova.pdfPrůběh obhajoby práce389,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2554

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.