Title: Využití Vojtovy metodiky v terapii poporodní parézy plexus brachialis
Other Titles: Vojta's Method Application in Therapy of Postnatal Plexus Brachialis Palsy
Authors: Venclíková, Miroslava
Advisor: Moravcová, Barbora
Referee: Rybová, Štěpánka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2554
Keywords: Vojtova reflexní lokomoce;poporodní paréza;plexus brachialis;globální tělesné schéma;centrace lopatky
Keywords in different language: Vojta reflex locomotion;postpartum palsy;brachial plexus;global body schema;centration blades
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na uplatnění Vojtovy reflexní lokomoce u dětí s poporodní parézou plexus brachialis. Zdůrazňuje včasnost zahájení terapie, která jasně respektuje ontogenetický vývoj dítěte a nabízí aktivaci paretických segmentů a jejich řazení do celkového tělesného schématu. Pomocí Vojtovy metody je možno zachovat, i v případě traumatického poškození, optimální motorický vývoj dítěte s ohledem na věk, kvantitu i kvalitu dostupných pohybových vzorců. Kazuistiky dokazují úspěšnost VRL při léčbě poporodní parézy plexu brachialis a upozorňuje na nezastupitelnou roli rodičů v terapii dítěte.
Abstract in different language: The thesis is focused on the application of Vojta's reflexive locomotion in children with brachial plexus palsy postpartum. It emphasizes the timeliness of initiation of therapy, which clearly respects the ontogenetic development of the child and offers activation paretic segments and their sorting in the overall body scheme. Using the Vojta method it is possible to maintain - even in the case of traumatic injury - optimal children motor development with regard to age, quantity and quality of available movement patterns. Given case reports show success in treating postpartum VRL palsy brachial plexus and highlights the essential role of parents in child therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Venclikova.pdfPlný text práce20,36 MBAdobe PDFView/Open
Venclikova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce914,16 kBJPEGThumbnail
View/Open
Venclikova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1 MBJPEGThumbnail
View/Open
Venclikova.pdfPrůběh obhajoby práce389,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.