Title: Cyklus autorských knih na téma...
Other Titles: Cycle of author's book on the theme...
Authors: Nováková, Kamila
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25544
Keywords: autorská kniha;pověsti;ilustrace;hrad;zámek;vystřihovánky;švihov;horšovský týn
Keywords in different language: author´s book;legends;illustrations;castle;chateaux;cutouts;švihov;horšovský týn
Abstract: Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila zadání Cyklus autorských knih na téma Hrady a zámky. Udělala jsem tři interaktivní knihy pro děti s ilustracemi vytvořené technikou tisku z materiálů. Cyklus spojuje dohromady tři různé typy publikací - naučnou knihu, knihu příběhů a papírové vystřihovánky. Naučná kniha nese název Svět hradů a zámků. Druhá kniha Tajemné pověsti vypráví dva příběhy, z nichž se jeden odehrává na hradě Švihov a druhý na zámku Horšovský Týn. Třetí kniha Vystřihni a postav má podobu desek s volně vloženými listy. Na těchto listech jsou natištěny vystřihovánky inspirované hradem Švihov a zámkem Horšovský Týn. Sestavené vystřihovánky slouží jako stavebnice.
Abstract in different language: For my bachelor thesis I chose assignment Cycle of author´s book on the theme Castles and Chateaux. I have made three interactive books for children. Books contains illustrations made by the technique printing from materials. The cycle is connecting three different types of publications - a didactic book, a book of stories and paper cutouts. The didactic book names The World of Castles and Chateaux. The second book with name Mysterious legends includes two stories from the Švihov castle and Horšovský Týn chateau. The third book Cut out and build has a form of book covers containing separate sheets of paper. These sheets are printed with cutouts inspired by the Švihov castle and Horšovský Týn chateau. Once the cutouts are put together, they are meant to be used as building kit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kamila_Novakova.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Novakova.pdfPosudek vedoucího práce132,45 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_1.pdfPosudek oponenta práce114,14 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_2.pdfPrůběh obhajoby práce299,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.