Title: Cyklus autorských knih na téma...
Other Titles: Cycle of author's books on the theme...
Authors: Slavíková, Lucie
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25546
Keywords: cyklus autorských knih;ilustrace;šablona;kniha;pop-up;interaktivní prvek;textura;adobe ilustrator;adobe photoshop;asonace;fixírka
Keywords in different language: cycle of author's books on the theme;illustration;stencil;book;pop-up;interactive element;texture;adobe ilustrator;adobe photoshop;asonace;airbrush
Abstract: Bakalářská práce obsahuje šest ilustrovaných knih, které znázorňují písně hudební skupiny Asonance. Knihy obsahují pop-upové a interaktivní prvky, které oživují prohlížení knih. Ilustrace jsou tvořeny kombinací struktur, které jsou tvořeny pomocí písku a fixírky, skvrn a vektorizované kresby.
Abstract in different language: Bachelor thesis includes six illustrated books, which depict songs of music group Asonance. The books include pop-ups and interactive elements, which make the browsing books more entertaining. Illustrations are a combination of structures, that are formed with sand and airbrushes, spots and traced drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_slavikova_lucie.pdfPlný text práce28,99 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce134,3 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova_1.pdfPosudek oponenta práce386,18 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova_2.pdfPrůběh obhajoby práce308,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.