Title: Mé místo je tento svět.
Other Titles: My place is this world.
Authors: Bielasová, Nicol
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25550
Keywords: úkryt;záchrana;les;mé místo;můj život;spirála;cesta
Keywords in different language: cache;succour;forest;my place;my life;spiral;way
Abstract: Moje realizace tématu "MÉ MÍSTO JE TENTO SVĚT" se nachází hluboko v lese vzdálené od ruchu okolního světa a lidí. Snoubí se zde ticho a klid s krásou pohádkového mechu, tiše šumícího potůčku a ranního zpěvu ptáků. Protikladem se mohou zdát černé bažiny s tlejícími zbytky mrtvých kmenů, kam nelze vkročit a i slunce se sem dostává jenom s tíží. Toto prolínání jakoby dvou světů mě od chvíle kdy jsem toto místo objevila doslova uchvátilo. Velmi často a ráda se sem vracím a stále nacházím nové a nové podněty. V tomto prostoru jsem vytvořila svojí přírodní plastiku, kde konstrukce s výplní je tvořena dřevem a pojivo s pláštěm lesní hlínou. Tvar tedy spirála má připomínat naší životní cestu nebo linii. Na začátku této poutě je každý z nás maličký, pomalu rosteme, postupně se stáváme většími a silnějšími. Tuto pozici si nějaký čas držíme, než s přibývajícím věkem začnou naše tělo síly pomalu opouštět a pozvolna a nezadržitelně se opět vracíme zpět, tedy tam, odkud jsme vzešli. Právě proto jsem zvolila začátek a konec spirály tedy životní cesty jakoby vynořující se a pomyslně se opět zanořující do země. Cesta životem žádného lidského jedince není přímočará, proto byl zvolen tvar plastického prstence, kde je možno zároveň se zastavit a na nějaký čas se ukrýt.
Abstract in different language: My bachelor's work topic "MY PLACE IS THIS WORLD" is situated deep in the forest far from noises of the outside world and people. There, peace and silence is combined with the beauty of fairytale like moss, quietly whispering stream and morning singing of birds. On the other side, there is dark black swamps with rotting pieces of dead logs, where is impossible to venture and even sun is having a hard time getting there. This interpenetration of two worlds has completely fascinated me from the moment I have found it. I often and gladly come back there as it's a great source for new inspiration. In that place, I have created my natural sculpture. Frame and filling is made from wood and clay from the forest. Shape, the spiral is meant to remind us of our life journey. At the begining of this journey, every one of us is tiny, slowly growing and becoming bigger and stronger. We keep this position for some time, but nevertheless with the increasign age our strenghts start leaving us and we return back where we came from. This is the reason why the begining and the end of the spiral - the life journey - is notionally rising and submerging into the ground. Journey through life is never straight, therefore the shape of plastic spiral was chosen, where is possile to stop and hide for some time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nicol_bielasova_bca.pdfPlný text práce18,58 MBAdobe PDFView/Open
Bielasova.pdfPosudek vedoucího práce122,7 kBAdobe PDFView/Open
Bielasova_1.pdfPosudek oponenta práce373,39 kBAdobe PDFView/Open
Bielasova_2.pdfPrůběh obhajoby práce331,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.