Title: VZTAH RELIÉFU A ARCHITEKTURY
Other Titles: Relationship between relief and architecture
Authors: Gutiérrez, Franco Augusto RAMÍREZ
Advisor: Tolar Benedikt, MgA.
Referee: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25552
Keywords: socha;monumentální;jaguar;orel;ficli-pucli;surrealismus
Keywords in different language: sculpture;monumental;jaguar;eagle;ficli-pucli;surrealism
Abstract: Projekt bakalářské práce: dočasná instalace dvou figurativních surrealistických soch inspirovaných nástěnnými malbami "Jaguáří muž stojící na hadovi-jaguárovi" a "Ptačí muž stojící na okřídleném hadovi" (viz fig 1 a fig 2.) Originální kresby z doby 700-750 n. l. se nacházejí na archeologickém nalezišti Cacaxtla v Mexiku a řadí se do doby předkolumbovského umění zvaného Epiclásico.
Abstract in different language: Thesis project: A temporary installation of two figurative surrealist sculptures inspired by the murals "Jaguar man standing on a serpent-jaguar" and "Bird man standing on a winged serpent" The original drawings are from the period 700-750 A.D. located at Cacaxtla, an archaeological site in Mexico, the murals ranks from pre-Columbian art called Epiclásico.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaFrancoRamirez.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Ramirez Gutierrez.pdfPosudek vedoucího práce410,59 kBAdobe PDFView/Open
Ramirez Gutierrez_1.pdfPosudek oponenta práce129,16 kBAdobe PDFView/Open
Ramirez.pdfPrůběh obhajoby práce408,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.