Title: Návrh webových stránek
Other Titles: Design of webpage
Authors: Piner, Patrik
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akad. mal.
Referee: Švejda Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25559
Keywords: web-design;barter;portál
Keywords in different language: web-design;barter;portal
Abstract: Návrh webové stránky se zaměřením na obchodní směnu. Práce se skládá z jednotlivých náhledů , plakátů, vizitek a manuálu. Obsahuje také animaci a prezentaci v Power Pointu.
Abstract in different language: Draft website focused on trade inning . The work consists of individual thumbnails , posters, business cards and manuals. It also includes animation and presentation in Power Point.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_final.pdfPlný text práce932,4 kBAdobe PDFView/Open
Piner.pdfPosudek vedoucího práce174,19 kBAdobe PDFView/Open
Piner_1.pdfPosudek oponenta práce481,28 kBAdobe PDFView/Open
Piner_2.pdfPrůběh obhajoby práce479,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.