Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Polcar, David
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Jiřičková Ditta, Doc. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25560
Keywords: člověk;svět;současnost;magie;číslo;kniha
Keywords in different language: human;world;present;magic;numbers;book
Abstract: Cílem mé práce je vytvořit autorský knižní objekt, který by obsahoval téma Magie čísel, který má množství vazeb a rozbíhá se do všech stran. Další věcí, kterou chci v knize ukázat je současný stav člověka pod diktátem čísel a současně reflektovat čísla ve výtvarném umění. Člověk je v dnešním světě velice ovlivněný a spoutaný.
Abstract in different language: As a topic of bachelor thesis I have chosen the author's book. I am very interested in the book, most spatial resolution of these objects. I'm interested in the present world. I always want to make the content and the topic was interesting and somehow enriched me. I was glad that I can choose my topic and I named the book The Magic numbers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Polcar - teoreticka cast.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Polcar.pdfPosudek vedoucího práce165,44 kBAdobe PDFView/Open
Polcar_1.pdfPosudek oponenta práce185,82 kBAdobe PDFView/Open
Polcar_2.pdfPrůběh obhajoby práce292,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.