Title: Design kulturního periodika (včetně názvu) – studentský časopis FDULS, ročenka FDULS
Other Titles: Design of cultural publication (including the title) – student magazine FDULS, yearbook FDULS
Authors: Zavadil, Vít
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akad. mal.
Referee: Steker František, Doc. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25565
Keywords: návrh;design;magazín;časopis;layout;fduls;fdu;logo
Keywords in different language: design;magazine;layout;fduls;fdu
Abstract: Práce zahrnovala návrh fiktivního studentského magazínu, včetně názvu, loga a propagačních plakátů.
Abstract in different language: The work consisted in the design of a fictitious student magazine, including the name, logo and promotional posters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_zavadil_vit.pdfPlný text práce7,4 MBAdobe PDFView/Open
Zavadil.pdfPosudek vedoucího práce179,9 kBAdobe PDFView/Open
Zavadil_1.pdfPosudek oponenta práce367,32 kBAdobe PDFView/Open
Zavadil_2.pdfPrůběh obhajoby práce309,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.