Title: Autorská ilustrovaná kniha na pomezí ilustrace a komiksu
Other Titles: The authorial illustrated book combining principles of illustration and comic
Authors: Kacerovská, Kristýna
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Kotyza Vladivoj, akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25576
Keywords: autorská kniha;ilustrace;kniha pro děti;digitální koláž
Keywords in different language: authorial book;illustration;children's book;digital collage
Abstract: "Dobrodružství Luny a Fabiána" je autorská ilustrovaná kniha vyprávějící příběh dvou sourozenců, kteří nečekaně naleznou vchod do neznámé říše plné pozoruhodných zvířat a rostlin. Kniha obsahuje 15 dvojstránkových ilustrací, které byly vytvořeny technikou "digitální koláže".
Abstract in different language: "The adventure of Luna and Fabian" is an authorial illustrated book telling a story of two siblings who unexpectadly come across the entrance to the unknown land of remarkable animals and plants. The book consists of 15 double spread illustrations for which I have used technique of "digital collage".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Kacerovska_bakalarska prace.pdfPlný text práce13,43 MBAdobe PDFView/Open
Kacerovska.pdfPosudek vedoucího práce108,84 kBAdobe PDFView/Open
Kacerovska_1.pdfPosudek oponenta práce120,22 kBAdobe PDFView/Open
Kacerovska_2.pdfPrůběh obhajoby práce244,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.