Název: Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti hlezenního kloubu
Další názvy: Differential diagnosis of pains in talus (astragalus)
Autoři: Topolčanová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Valeš, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2558
Klíčová slova: pohybová aktivita;vyšetření;přetížení;sport;imobilizace;dotazník;zatížení
Klíčová slova v dalším jazyce: physical activity;testing;overload;sport;immobilization;questionnaire;load
Abstrakt: Cílem práce je poukázat na vliv imobilizace a vliv pohybové aktivity na hlezenní kloub. Bakalářská práce je členěna na úvod, teoretickou část, praktickou část, diskusi a závěr. Teoretická část je věnována anatomii nohy, jednotlivým pohybům nohy a stereotypu chůze. Dále jsou popsána onemocnění nohou. Praktická část je rozdělena na kazuistiky a dotazníkovou akci. Cílem tří kazuistik bylo zjistit, jaké změny můţe imobilizace v oblasti hlezenního kloubu vyvolat a prokázalo se, že přehlédnutí těchto změn vede k trvalým funkčním následkům. Z dotazníkového šetření zaměřeného na bolest v oblasti hlezenního kloubu vyplynulo, jaký vliv má na hlezno pohybová aktivita různé intenzity. Práce je doplněna přílohou s fotodokumentací.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim is to highlight the immobilization influence and physical activity influence on the ankle joint. The thesis is divided into: introduction, theoretical part, practical part, discussion and conclusion. The theoretical part is focused on the leg anatomy, individual leg movements and walking stereotype. There are also described foot diseases. The practical part is divided into: case studies and questionnaire action. The aim of the three case studies was to determine what changes can be caused by immobilization in the ankle joint area and we proved that overlooking of these changes leads to permanent functional consequences. The survey focused on the pain in the ankle joint area showed the effect of physical activity of varying intensity on the ankle. The work is supplemented by annex with photo documentation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Topolcanova- v9.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Topolcanova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,19 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Topolcanova - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,38 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce394,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2558

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.