Title: Korekce chybných pohybových stereotypů při posilování ve fitness
Other Titles: Corrections of incorrect movement stereotypes in fitness strengthening
Authors: Kříž, Miroslav
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2559
Keywords: posilovací trénink;pohybové stereotypy;přetížené svaly;tréninkové pomůcky;svalové dysbalance;vyšetření ve fitness
Keywords in different language: fitness training;movement stereotypes;overloaded muscles;training aids;muscle imbalance;physical examination in fitness
Abstract: Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické se nachází především vysvětlení principů správného držení těla a popis pomůcek používaných ve fitness. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky a vypracován trénink pro klienty z těchto kazuistik. V přílohách jsou zaznamenány fotografie cviků a tabulky tělesných obvodů a hmotnosti.
Abstract in different language: This work is divided into two parts ? theoretical and practical. In particular, there is an explanation of the principles of correct posture and a description of equipment used in fitness, in the theoretical part of work. In the practical part, there are presents two casuistic models and a training plan prepared for clients of these models. In the appendices, there are photographs of exercises and tables of physical girths.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroslav Kriz.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
Kriz - posudek vedouciho prace .zipPosudek vedoucího práce1,83 MBZIPView/Open
Kriz - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,14 MBJPEGThumbnail
View/Open
Kriz.pdfPrůběh obhajoby práce388 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.