Title: Interaktivní didaktická pomůcka pro nakladatelství FRAUS
Other Titles: Interactive education tool for publishers FRAUS
Authors: Tesliuk, Olga
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25590
Keywords: dějiny umění;počítačová hra;interaktivní projekt;animace;unity 3d
Keywords in different language: history of arts;computer game;interactive project;animation;unity 3d
Abstract: Interaktivní projekt Artmare je hrou v žánru Point-and-Click Quest pro studenty tvůrčích oborů na téma dějin umění.
Abstract in different language: Interactive project Artmare is a Point-and-Click Quest computer game. It's created for students of Art Schools, the topic is the history of arts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Volha_Tsiasliuk_Interaktivni_Projekt_2016.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Tsiasliuk_v.pdfPosudek vedoucího práce526,64 kBAdobe PDFView/Open
Tsiasliuk_o.pdfPosudek oponenta práce156,13 kBAdobe PDFView/Open
Tsiasliuk.pdfPrůběh obhajoby práce334,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.