Title: Procesuální objekt: Ladislav Sutnar – návrat
Other Titles: The processual object: Ladislav Sutnar – return
Authors: Hoangová, Nikol
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akad. mal.
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25592
Keywords: procesuální objekt;procesuální malba;náhodná malba;malba;náhoda v umění;metamorfóza;přeměny skupenství;voda;led;přeměna;dadaismus;kinetické umění
Keywords in different language: processual object;processual painting;change;metamorphoses;ice;ice painting;water;dadaism;kinetic art;random in art;random;random painting
Abstract: Téma Procesuální objekt jsem pojala procesuální malbou, která vznikala pomocí roztávajícího a levitujícího ledu, který byl zavěšen nad plátny. Do těchto ledů byly v několika vrstvách zamrazeny barvy. Práce se dotýká témat času, prostoru, současného myšlení a žití a návratu k přírodě. Šlo zde o postihnutí určité časové linie, při které se něco děje, a kterou si v danou chvíli uvědomujeme. Tyto plátna jsou záznamem takovéto časovosti.
Abstract in different language: My topic was a Processual object and I created a processual painting associating with time. This painting was made by hanging and levitating ices that were installed above canvas. In this ice were frozen colors. This work affects themes such as time, space, current thinking and living and return to nature. I wanted to catch this timeline on canvas, as a record of temporality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarkaHoangovaNikol.pdfPlný text práce4,72 MBAdobe PDFView/Open
Hoangova_v.pdfPosudek vedoucího práce593,57 kBAdobe PDFView/Open
Hoangova_o.pdfPosudek oponenta práce123,22 kBAdobe PDFView/Open
Hoangova.pdfPrůběh obhajoby práce516,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.