Title: Věda a umění
Other Titles: Science and art
Authors: Hovorková, Kateřina
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akad. mal.
Referee: Dvořák Jan, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25593
Keywords: rozšířený stav vědomí;holotropní dýchání;duše;video;interaktivní objekt.
Keywords in different language: expanded state of consciousness;holotropic breathing;soul;video;interactive object.
Abstract: Má práce pojednává o rozšířeném stavu vědomí, který je navozen pomocí holotropního dýchání. Holotropní dýchání je jednoduchá technika založena na kombinaci dýchání s evokující hudbou. Prožitky získané při praktikování této techniky jsem ztvárnila ve formě videa. Interaktivní objekt, čiré torzo mé osoby představuje mé otevřené nitro. Hlavním cílem práce je otevření mé duše a následné přenesení do uměleckého díla.
Abstract in different language: My thesis deals with the expanded state of consciousness, which is induced using holotropic breathing. Holotropic breathing is a simple technique based on a combination of breathing with evocative music. The experiences gained in the practice of this technique, I made as a video. Interactive object, my clear torso represents my soul is opened. The main goal is to open my soul and then bringing it into a work of art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak.prace 2016 Celistvost (1).pdfPlný text práce622,74 kBAdobe PDFView/Open
Hovorkova_v.pdfPosudek vedoucího práce451,54 kBAdobe PDFView/Open
Hovorkova_o.pdfPosudek oponenta práce141,38 kBAdobe PDFView/Open
Hovorkova.pdfPrůběh obhajoby práce573,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.