Title: Věda a umění
Other Titles: Science and art
Authors: Hnízdilová, Romana
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akad. mal.
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25595
Keywords: instalace;mapa;věda;umění;fragmenty
Keywords in different language: installation;map;science;art;fragments
Abstract: Instalace zabývající se vztahem vědeckého racionálního myšlení a uměleckého intuitivního myšlení. Výsledná instalace má podobu mapy, která je složena z úlomků a útržků. Součástí práce jsou také kresby.
Abstract in different language: Installation concerning on the relationship between scientific rational and artistic intuitive thinking. Final installation has form of a map, which is composed of fragments and scraps. Part of it are drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romana_Hnizdilova_Bakalarska prace.pdfPlný text práce499,56 kBAdobe PDFView/Open
Hnizdilova_v.pdfPosudek vedoucího práce384,44 kBAdobe PDFView/Open
Hnizdilova_o.pdfPosudek oponenta práce147,51 kBAdobe PDFView/Open
Hnizdilova.pdfPrůběh obhajoby práce346,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.