Title: Site specific
Other Titles: Site specific
Authors: Šindelářová, Eva
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akad. mal.
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25599
Keywords: site specific;performance;malba;prázdnota;domov;terapie tmou
Keywords in different language: site specific;performance;painting;emptiness;home;therapy darkness
Abstract: Má bakalářská práce na téma site specific definuje prostoru mého domova v kontextu existencionální krize mnou prožité. První část využívá zážitkových vlastností performance, kdy pocit prázdnoty přirovnávám k temnotě. Druhá část zobrazuje současný imaginativní prostor pojmu domov. První obrazovou část zaznamenávám i do druhé části, čímž poukazuji na to, že ani prázdnota není prázdná.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic site specific with focus on the space of my home in the context of my personal existential crisis. The first part uses the experiential attributes of performance, the feeling of emptiness I liken to the darkness. The second part displays the current imaginative space of the term home. The first image part is present also here to point out that even emptiness is not empty.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK_Eva_Sindelarova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_v.pdfPosudek vedoucího práce396,9 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_o.pdfPosudek oponenta práce120,84 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova.pdfPrůběh obhajoby práce376,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.