Název: Využití klinických vyšetřovacích metod v neurorehabilitaci
Další názvy: Utilization of clinical examination methods in neurorehabilitation
Autoři: Vališová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2560
Klíčová slova: neurologické vyšetření;reflexy;pyramidové jevy spastické;pyramidové jevy paretické;hlavové nervy;periferní parézy;čití;periferní paréza
Klíčová slova v dalším jazyce: neurological examination;reflexes;pyramidal spastic phenomena;pyramidal paresa phenomena;cranial nerves;sensation;peripheral paresis
Abstrakt: Práce se skládá z teoretické a praktické části, Základní neurologické vyšetření a jeho postupy se nacházejí v části teoretické. V praktické části se nachází tři kasuistiky a vypracovaný dotazník. V této práci se snažím poukázat na vhodnost používání neurologického vyšetření fyzioterapeutem.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis consists of two parts. I t consists of a theoretical part and practical part. Basic neurological examinations and procedures is contained in the theoretical part. In the practical part, I drew three case reports and a questionnaire. In this work I try to point out the suitability of using neurological examination of physiotherapists.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- VALISOVA.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho prace Valisova.jpgPosudek vedoucího práce1,14 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponentsky posudek Valisova.zipPosudek oponenta práce1,6 MBZIPZobrazit/otevřít
Valisova.jpgPrůběh obhajoby práce788,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2560

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.