Title: Ilustrace fotografií
Other Titles: Illustration using photography
Authors: Cuřínová, Pavlína
Advisor: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Referee: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25607
Keywords: fotografie;ilustrace;kniha;fulghum;opravdová láska;dokument;zátiší;portrét;textura;fotomontáž
Keywords in different language: photography;illustration;book;fulghum;true love;document;still life;portrait;texture;photomontage
Abstract: Název mé práce je Ilustrace fotografií. Mým úkolem bylo vybrat knihu, na jejímž základě jsem vytvářela tři fotografické varianty. Vybrala jsem si knihu Opravdová láska od Roberta Fulghuma. Vytvořila jsem tři série fotografií. Každá z nich rozvíjí téma knihy jiným způsobem. První série fotografií je dokumentární. Fotografovala jsem mladý zamilovaný pár. Mým záměrem bylo zachytit charakteristické momenty, které definují jejich vztah. Druhá série obsahuje fotografie zátiší. Tyto zátiší jsou tvořeny z různých věcí. Každá věc představuje jeden zážitek, který se vztahuje k lásce. Dohromady tyto věci tvoří zcela nový milostný příběh. Třetí série líčí emoce, které prožíváme v průběhu vztahu. Fotografovala jsem portréty, ve kterých ukazuji každou emoci gesty. Z těchto portrétů a textur jsem vytvořila šest fotomontáží.
Abstract in different language: The name of my work is Illustration using photography. My task was to select a book and create three photo variations based on it. I chose the book True love by Robert Fulghum. I created three series of photos. Each of them develops a theme of the book in a different way. The first series of photographs is a documentary. I photographed a young couple in love. My intention was to capture distinctive moments which their relationship defines. The second series consists of photos of still life. These still lifes are made up from various things. Each item represents one enjoyment that relates to love. Together these things make up a completely new love story. The last series depicts the emotions that we experience during a relationship. I photographed portraits in which I show each emotion with gestures. From these portraits and textures I created six photomontages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PavlinaCurinova_2016.pdfPlný text práce9,28 MBAdobe PDFView/Open
Curinova_v.pdfPosudek vedoucího práce518,82 kBAdobe PDFView/Open
Curinova_o.pdfPosudek oponenta práce377,92 kBAdobe PDFView/Open
Curinova.pdfPrůběh obhajoby práce308,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.