Title: Produktová fotografie
Other Titles: Product photography
Authors: Dvořáková, Kateřina
Advisor: Kodera Radovan, MgA.
Referee: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25608
Keywords: produktová fotografie;postprodukční práce;architektura;práce s modelem;produkt;řemeslo
Keywords in different language: product photography;post-production work;architecture;work with the model;product;craft
Abstract: Mým cílem pro tuto práci bylo vytvořit ucelený fotografický soubor, pro který bude charakteristické jeho stylově a výtvarně jednotné zpracování, které bude zakomponované do prostředí, se kterým produkt svým tvarem a mým pojednáním splyne v jedno. Od počátku jsem byla přesvědčena o tom, že se chci vyvarovat konceptu, který bude založen na kontrastních rysech ve vztahu produkt versus prostředí.
Abstract in different language: My goal for this work was to create a comprehensive collection of photographs that will be characteristic for its stylistically and artistically, which will be incorporated into an environment where the product shape and my thoughts will merge into one. From the beginning, I was convinced that I wanted to avoid the draft, which will be based on the contrasting features in respect of the product versus the environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dvorakova_final.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_v.pdfPosudek vedoucího práce161,96 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_o.pdfPosudek oponenta práce388,93 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova.pdfPrůběh obhajoby práce309,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.