Název: Edukace k aktivnímu stáří
Další názvy: Education to active old
Autoři: Němcová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Matějková, Vladislava
Oponent: Zahradnická, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2561
Klíčová slova: stáří;staří lidé;senior;aktivity;edukace;rehabilitace;důchod;sociální zařízení;domov pro seniory
Klíčová slova v dalším jazyce: age;old age;senior;old peoples;activities;education;rehabilitation;nursing home;old people´s home
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá stářím, starými lidmi a především kvalitou jejich života. Nahlédneme do života seniorů, kteří se musí starat sami o sebe a o své bydlení. Podíváme se, jak probíhá život seniorů ve zdravotním či sociálním zařízení. Porovnáme výhody a nevýhody obou způsobů bydlení. Nikdo z nás si zatím neumí představit, jak náročné je být starý. Dozvíme se to přímo od starých lidí. Jaké mají nebo nemají možnosti a jestli vůbec mají chuť být ve stáří aktivní a něco dělat.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals with old age, old people and primarily with quality of their life. We are going to have a look at the life of seniors, who have to take care of themselves and their living. We are going to have a look how seniors' life is going in a medical or in a social facility. We are going to compare advantages and disadvantages of both ways of living. So far nobody of us can imagine, how difficult it is to be old. We are going to find it out directly from the old people. What options they have and if they actually want to be active and to do something in their old age
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Edukace k aktivnimu stari.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci prace Nemcova.jpgPosudek vedoucího práce1,06 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponentsky posudek Nemcova.jpgPosudek oponenta práce1,04 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Nemcova.jpgPrůběh obhajoby práce721,29 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.