Title: Ilustrovaná pop up kniha ve spolupráci s firmou Reus
Other Titles: Illustrated pop up book in collaboration with the Reus company
Authors: Vobořilová, Jana
Advisor: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Referee: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25615
Keywords: pop up;dětská kniha;ilustrovaná kniha;interaktivní kniha
Keywords in different language: pop up book;illustrated book;interactive book;book for children
Abstract: Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma ilustrovaná pop up kniha. Ilustrovala jsem pohádku od Karla Schulze s názvem Princezna z kapradí. Kniha sestává ze 31 dvojstran kreslených pastelkami, obohacených o pohyblivé a interaktivní prvky. Kniha je vázána harmonikovou vazbou v deskách obalených v květované látce s vyšitým titulem.
Abstract in different language: The subject of my bachelor thesis is an illustrated 'pop-up' book. I have chosen Karel Schulz's The Princess of the fern. The book consists of 31 double pages coloured with crayons, with the addition of movable components and interactive parts. The book has an accordion bookbinding, and boards are wrapped in flower patterned fabric with an embroidered title.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teorie BP Voborilova1.pdfPlný text práce5,99 MBAdobe PDFView/Open
Voborilova.pdfPosudek vedoucího práce129,73 kBAdobe PDFView/Open
Voborilova_1.pdfPosudek oponenta práce112 kBAdobe PDFView/Open
Voborilova_2.pdfPrůběh obhajoby práce304,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.