Název: Význam výcviku úchopových forem pro zlepšení motoriky dětí s DMO
Další názvy: Significance of Grasp Manner Training for improvement of movements in Children with Cerebral Palsy
Autoři: Filasová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Zahradnická, Ilona
Oponent: Šrytrová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2562
Klíčová slova: úchopové formy;dětská mozková obrna;zapojení rodiny do terapie
Klíčová slova v dalším jazyce: grasp forms;cerebral palsy;involve of family to therapy Summary:
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám onemocněním, které nejčastěji postihuje předčasně narozené děti nebo může být způsobeno během porodu ? jde o dětskou mozkovou obrnu (DMO). Příčiny DMO jsou: prenatální, perinatální a postnatální do 1 roku věku. V teoretické části vás seznámím s typy úchopů, rozdělením DMO a léčbou dětí s DMO. V praktické části se zabývám kvalitou úchopu a významným zapojením rodičů do terapie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelorś study target on cerebral palsy (CP), the congenital or perinatal disease, mainly occurs in a premature infant. Causes CP are prenatal, perinatal and postnatal by the one year age. The study is divided in two parts, first ? teoretic part ? specify CP in several branchs, focusing on the grip development. The second part analyse quality of the grasp patterns and also evaluate parentś compliance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JANA FILASOVA.pdfPlný text práce19,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci prace Filasova.jpgPosudek vedoucího práce1,04 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponensky posudek BP- Filasova.jpgPosudek oponenta práce939,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Filasova.jpgPrůběh obhajoby práce782,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2562

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.