Title: Význam výcviku úchopových forem pro zlepšení motoriky dětí s DMO
Other Titles: Significance of Grasp Manner Training for improvement of movements in Children with Cerebral Palsy
Authors: Filasová, Jana
Advisor: Zahradnická, Ilona
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2562
Keywords: úchopové formy;dětská mozková obrna;zapojení rodiny do terapie
Keywords in different language: grasp forms;cerebral palsy;involve of family to therapy Summary:
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám onemocněním, které nejčastěji postihuje předčasně narozené děti nebo může být způsobeno během porodu ? jde o dětskou mozkovou obrnu (DMO). Příčiny DMO jsou: prenatální, perinatální a postnatální do 1 roku věku. V teoretické části vás seznámím s typy úchopů, rozdělením DMO a léčbou dětí s DMO. V praktické části se zabývám kvalitou úchopu a významným zapojením rodičů do terapie.
Abstract in different language: This bachelorś study target on cerebral palsy (CP), the congenital or perinatal disease, mainly occurs in a premature infant. Causes CP are prenatal, perinatal and postnatal by the one year age. The study is divided in two parts, first ? teoretic part ? specify CP in several branchs, focusing on the grip development. The second part analyse quality of the grasp patterns and also evaluate parentś compliance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JANA FILASOVA.pdfPlný text práce19,68 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci prace Filasova.jpgPosudek vedoucího práce1,04 MBJPEGThumbnail
View/Open
Oponensky posudek BP- Filasova.jpgPosudek oponenta práce939,4 kBJPEGThumbnail
View/Open
Filasova.jpgPrůběh obhajoby práce782,65 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.