Title: Návrh webových stránek
Other Titles: Design of webpage
Authors: Piner, Patrik
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akad. mal.
Referee: Švejda Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25620
Keywords: směnný obchod;aplikace;pomoc;životní úroveň
Keywords in different language: barter;application;assistance;standard of living
Abstract: Práce je projekt zabívající se směnným obchodem. Je aplikací pomahající lidem dělat to co je baví a něco za to získat. Také zlepšit svou životní uroveň.
Abstract in different language: Work is a project , recalls the exchange business. It is an application to help people do what they enjoy and get something for it . Also, to improve their standard of living .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Patrik_Piner_2016.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Piner - zari.pdfPosudek vedoucího práce481,87 kBAdobe PDFView/Open
Piner - zari_1.pdfPosudek oponenta práce396,49 kBAdobe PDFView/Open
Piner_zari.pdfPrůběh obhajoby práce235,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.