Title: Design nábytku do prostorů interiéru Adolfa Loose
Other Titles: Design of Furniture for an Interior of Adolf Loos
Authors: Cibulková, Kateřina
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25627
Keywords: adolf loos;design;architektura;odkaz;řád;moderní;principy;teorie;organický;kontrast;ornament;individualizace
Keywords in different language: adolf loos;design;architecture;legacy;order;modern;principles;theory;organic;contrast;ornament;individualization
Abstract: Předmětem bakalářské práce je design židle a stolku do jednoho z dochovaných interiérů Adolfa Loose v Plzni. Nábytek nemá být pouze v souladu s danými prostory, ale i teoriemi a principy architekta. Z toho vyplývá nutná souvislost mezi písemnou a praktickou částí celého díla. Zatímco výsledek praktického oddílu tvoří finální prototypy, teoretická část práce se pokouší zodpovědět otázku, čím je odkaz Adolfa Loose důležitý pro současný design.
Abstract in different language: The subject of my bachelor thesis is to design a chair and a table to the one of the remaining interiors of Adolf Loos in Pilsen. The furniture should not only suit to these spaces but also regard the architect's principles and theories. This implies necessary cooperation between the practical and the written part of the work. Whereas the practical part results with final prototypes, the theoretical paper deals with the question of why is Adolf Loos important for contemporary design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_KCibulkova.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Cibulkova_v.pdfPosudek vedoucího práce133,82 kBAdobe PDFView/Open
Cibulkova_o.pdfPosudek oponenta práce145,07 kBAdobe PDFView/Open
Cibulkova.pdfPrůběh obhajoby práce349,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.