Title: Krása kolem i v nás
Other Titles: The beauty around and in us
Authors: Novotná, Tereza
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Polívková Hana, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25644
Keywords: šperk;krása;hvězdy;vesmír;kruhy;autoportrét;světlo;plexisklo
Keywords in different language: jewel;beauty;stars;universe;circles;self-portrait;light;plexiglass
Abstract: Výsledkem mé bakalářské práce je kolekce šperků na téma Krása kolem i v nás. V této práci jsem chtěla vyjádřit krásu hvězd a jejich hloubku, reflektovat spojení mezi člověkem a vesmírem a také přimět diváka, aby si toto spojení uvědomil a začal o hvězdách více přemýšlet. Kolekce se stává mým autoportrétem, protože podkladem byla moje pokožka. Inspirovala jsem se mateřskými znaménky, které pro mne znamenají osobní hvězdné konstelace.
Abstract in different language: Result of my bachelor thesis is collection of jewels where the main topic is Beauty around and within us. In this thesis I would like to express the beauty and the deepness of luminous stars. I would like to reflect the connection between humans and the universe. Viewers should realise this connection and start to think more about stars. This collection becomes my self-portrait, because it has been based on my own skin. I have found the inspiration in my birthmarks, which are my own stars constellations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Tereza_Novotna.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
NovotnaT_v.pdfPosudek vedoucího práce70,67 kBAdobe PDFView/Open
NovotnaT_o.pdfPosudek oponenta práce130,76 kBAdobe PDFView/Open
NovotnaT.pdfPrůběh obhajoby práce306,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.