Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRajendran, Siddheswaran
dc.contributor.authorNovák, Petr
dc.contributor.authorOčenášek, Jan
dc.contributor.authorHendrych, Aleš
dc.contributor.authorŽivotský, Ondřej
dc.contributor.authorŠutta, Pavol
dc.date.accessioned2017-03-02T09:51:59Z
dc.date.available2017-03-02T09:51:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAdvanced Materials Letters, 2016, roč. 7, č. 6, s. 445-448. ISSN 0976-3961.en
dc.identifier.issn0976-3961
dc.identifier.issn0976-397X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25667
dc.identifier.urihttps://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84982108596
dc.description.abstractTenké vrstvy BaTiO3 a Co a Nb spolu-dopovaného BaTiO3na skle a Si [100]podložkách byly naneseny rf naprašováním (při teplotě 350°C) a tepelně zpracované. Amorfní, resp. krystalické fáze byly pozorovány na deponovaných a tepelně zpracovaných vrstvách studiem rentgenovou difrakcí (rtg). Magnetické vlastnosti čistých a dopovaných BaTiO3 vrstev byly studovány pomocí vibrační vzorkové magnetometrie (VVM). V téhle studii byly při pokojové teplotě pozorovány feromagnetické vlastnosti v Co a Nb spolu-dopovaných BaTiO3 vrstvách jak v amorfních, tak i v krystalických. Tepelně zpracované vrstvy (krystalické) mají větší saturační magnetizaci a koercivitu než vrstvy amorfní. Feromagnetická odezva při pokojové teplotě byla rovněž sledovaná měřením magneto-optického Kerrova efektu (MOKE) pro oba případy, podepozičních i tepelně zpracovaných vzorků.cs
dc.format4 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVBRI Pressen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© VBRI Pressen
dc.subjecttenké vrstvycs
dc.subjectnaprašovánícs
dc.subjectfázová transformacecs
dc.subjectmagnetické materiálycs
dc.titleStrukturálně závislý feromagnetizmus při pokojové teplotě v kobaltem a niobem spolu-dopovaných tenkých vrstvách BaTiO3 připravených rf naprašovánímcs
dc.titleStructure dependent room temperature ferromagnetism in Co, Nb co-doped BaTiO3 thin films prepared by RF sputteringen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThin films of BaTiO3 and Co, Nb co-doped BaTiO3 on glass and Si (100) substrates were deposited by RF sputtering (at 350 ºC), and annealed. The amorphous and crystalline phases were observed for the as-deposited and annealed samples, respectively from the X-ray diffraction (XRD) studies. The magnetic behaviour of the pure and doped BaTiO3 films was studied by vibrating sample magnetometry (VSM). In this study, the ferromagnetic behaviour at room temperature was observed in the Co, Nb co-doped BaTiO3 of both amorphous and crystalline films. The annealed polycrystalline Co, Nb co-doped BaTiO3 films have the larger saturation magnetization and coercivity than the amorphous films. The room temperature ferromagnetic responses were also observed by the Magneto-optical Kerr effect (MOKE) measurements for both as-deposited and annealed samples.en
dc.subject.translatedthin filmsen
dc.subject.translatedsputteringen
dc.subject.translatedphase transformationen
dc.subject.translatedmagnetic materialsen
dc.identifier.doi10.5185/amlett.2016.6183
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43915042
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Structure dependent.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.