Název: Hierarchie Poissonova operátoru v nerovnovážné termodynamice
A hierarchy of Poisson brackets in non-equilibrium thermodynamics
Autoři: Pavelka, Michal
Klika, Václav
Esen, Og˜ul
Grmela, Miroslav
Citace zdrojového dokumentu: Physica d-nonlinear phenomena, 2016, roč. 335, č. nov 15 2015, s. 54-69. ISSN 0167-2789.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Elsevier
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25687
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84991059640
ISSN: 0167-2789
Klíčová slova: Poissonova konzole;hierarchie;projekce;nerovnovážná termodynamika;Lie–Poissonova rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: Poisson bracket;hierarchy;projection;non-equilibrium thermodynamics;Lie–Poisson equation
Abstrakt: Reverzibilní vývoj makroskopických a mesoskopických systémů lze popsat pomocí dvou složek: energetického funkcionálu a Poissonova operátoru. Cílem této publikace je objasnit jak lze konstruovat Poissonův operátor a jaké další vlastnosti získáme touto konstrukcí. Poissonův operátor řídící reverzibilní vývoj v jedno-částicové kinetické teorii, kinetická teorie binárních směsí, binární směsi kapalin, klasická nevratná termodynamika a klasická hydrodynamika jsou odvozeny z Liouvillovi rovnice.
Abstrakt v dalším jazyce: Reversible evolution of macroscopic and mesoscopic systems can be conveniently constructed from two ingredients: an energy functional and a Poisson bracket. The goal of this paper is to elucidate how the Poisson brackets can be constructed and what additional features we also gain by the construction. In particular, the Poisson brackets governing reversible evolution in one-particle kinetic theory, kinetic theory of binary mixtures, binary fluid mixtures, classical irreversible thermodynamics and classical hydrodynamics are derived from Liouville equation. Although the construction is quite natural, a few examples where it does not work are included (e.g. the BBGKY hierarchy). Finally, a new infinite grandcanonical hierarchy of Poisson brackets is proposed, which leads to Poisson brackets expressing non-local phenomena such as turbulent motion or evolution of polymeric fluids. Eventually, Lie–Poisson structures standing behind some of the brackets are identified.
Práva: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (CTM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
43917282.pdf484,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25687

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.