Název: Reesovy pologrupy orientovaných grafů pro klasifikaci dat
Rees semigroups of digraphs for classification of data
Autoři: Abjavay, J.
Kelarev, A.V.
Millerová, Miroslava
Ryan, Joseph
Citace zdrojového dokumentu: ABJAVAY, J., KELAREV, A., MILLEROVÁ, M., RYAN, J. Rees semigroups of digraphs for classification of data. Semigroup Forum, 2016, roč. 92, č. 1, s. 121-134. ISSN 0037-1912.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Springer
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25999
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000368687100007
368687100007
ISSN: 0037-1912
Klíčová slova: orientovaný graf;Reesova pologrupa;incidenční pologrupa;pologrupa;polookruh
Klíčová slova v dalším jazyce: directed graph;Rees semigroup;incidence semigroup;semigroup;semiring
Abstrakt: Výzkum z poslední doby motivuje zkoumání vah ideálů v polookruhových konstrukcích založených na pologrupách. V článku zavádíme Reesovu pologrupu orientovaného grafu. Tato nová konstrukce je společným zobecněním Reesových maticových pologrup a incidenčních pologrup orientovaných grafů. Pro každou konečnou pologrupu S Reesovy pologrupy orientovaného grafu a pro každý idempotentní polookruh F s neutrálním prvkem a bez dělitelů nuly naše hlavní věta popisule všechny ideály J v polookruhu F0[S] takové, že J má největší možnou váhu.
Abstrakt v dalším jazyce: Recent research has motivated the investigation of the weights of ideals in semiring constructions based on semigroups. The present paper introduces Rees semigroups of directed graphs. This new construction is a common generalization of Rees matrix semigroups and incidence semigroups of digraphs. For each finite subsemigroup S of the Rees semigroup of a digraph and for every zero-divisor-free idempotent semiring F with identity element, our main theorem describes all ideals J in the semigroup semiring F0[S] such that J has the largest possible weight.
Práva: Plný text není přístupný.
© Springer
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (NTIS)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Rees semigroups of digraphs for classification of data.pdf467,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25999

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD