Název: Některé překvapivé vlastnosti radiálních a symetrických vlastních čísel a funkcí p-laplaciánu na kruhu
On some unexpected properties of radial and symmetric eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian onadisk
Autoři: Bobkov, Vladimír
Drábek, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: BOBKOV, Vladimír, DRÁBEK, Pavel. On some unexpected properties of radial and symmetric eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian onadisk. Journal of differential equations, 2017, roč. 263, č. 3, s. 1755-1772. ISSN 0022-0396.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Elsevier
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26125
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85015752907
2-s2.0-85015752907
ISSN: 0022-0396
Klíčová slova: Cheegerova množina;Chhegerova konstanta;variační charakteristika vlastních čísel;úloha na vlastní čísla;p-laplacián s Dirichletovou okrajovou podmínkou
Klíčová slova v dalším jazyce: Dirichlet p-Laplacian;Eigenvalue problem;variational characterization of eigenvalues;Cheeger constant;Cheeger set
Abstrakt: Studujeme některé vlastnosti vlastních čísel a vlastních funkcí p-laplaciánu s homogenní Dirichletovou okrajovou podmínkou na kruhu a na kouli. Mimo jiné, na kruhu dokazujeme existenci neradiální vlastní funkce, která odpovídé radiálnímu vlastnímu číslu.
Abstrakt v dalším jazyce: We discuss several properties of eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian on a ball subject to zero Dirichlet boundary conditions. Among main results, in two dimensions, we show the existence of nonradial eigenfunctions which correspond to the radial eigenvalues.
Práva: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMA)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
BobkovaDrabekSeparat.pdf317,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD