Title: 3D projektor: hologram
Other Titles: 3D projector: hologram
Authors: Sudek, Matěj
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [208-212]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26138
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: 3D projektor;hologram;Pepper’s ghost efekt;optická iluze
Keywords in different language: 3D projector;hologram;Pepper’s ghost effect;optical illusion
Abstract: Cílem práce bylo vytvoření funkčního projektoru schopného zobrazit zdánlivý trojrozměrný obraz tzv. hologram. Princip tohoto zařízení je založen na Pepper’s ghost efektu (PGE), jedná se tedy o optickou iluzi. Tento projektor by mohl být využit jako motivační pomůcka při výuce, případně jako efektní propagace jiného produktu v populárním 3D zobrazení. V této práci se budu věnovat popsání celého jevu, samotné výrobě zařízení a tvorbě videa vhodného pro projekci na tomto zařízení.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to create a functional projector capable of displaying the apparent three-dimensional image (hologram). The principle of this device is based on the Pepper's Ghost Effect (PGE), this effect creates an optical illusion. This projector could be used as a teaching tool or as an effective promoting of another product in popular 3D show. In this work I will introduce creating of this device, describe the PGE illusion technique and the creation of a video suitable for projection on this device.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sudek.pdfPlný text713,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.