Title: Vanessa: zavážecí loď pro moderního rybáře
Other Titles: Vanessa: fedding boat for a modern fisherman
Authors: Janů, Petr
Jirků, Lenka
Průcha, Tomáš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [198-202]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26140
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: zavážecí loď;dálkové ovládání;3D tisk;Arduino;SketchUp;RemoteXY
Keywords in different language: feeding boat;remote control;3D print;Arduino;SketchUp;RemoteXY
Abstract: Záměrem projektu je vytvořit v praxi použitelnou zavážecí loď pro rybáře, která ho zbaví nutnosti nosit s sebou nepraktickou ovládací vysílačku. Trup lodi je tvořen laminátem, paluba včetně mechanismu pro dávkování krmiva byla navržena v aplikaci SketchUp a následně vytištěna na 3D tiskárně z materiálu PLA. Ovládání je řešeno pomocí otevřené platformy Arduino s Wi-Fi modulem. Ovladačem je pouze smartphone, jehož grafické prostředí je tvořeno za pomoci volně dostupné aplikace RemoteXY. Napájení je realizováno pomocí vlastního battery packu tvořeného šesti NiMH články.
Abstract in different language: The aim of this project is to create a practical feeding boat for fishermen, which will make him unnecessary to carry an unwieldy radio remote controller. The ship's hull consists of a laminate, the deck including feeding mechanism was designed in SketchUp and subsequently printed on a 3D printer from PLA material. The control is solved using an open Arduino platform with a Wi-Fi module. Only smartphone is used for control whose graphical environment is created using the freely available RemoteXY application. Power is supplied by battery pack consisting of six NiMH cells.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janu.pdfPlný text631,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.