Title: E-kurz 3D modelování pro základní školy
Other Titles: 3D modeling e-course for schools
Authors: Fadrhonc, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [194-197]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26141
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: e-learning;3D modelování
Keywords in different language: e-learning;3D modeling
Abstract: Článek představuje e-kurz 3D modelování vytvořený v prostředí Moodle. Jako prostředek pro výuku byl zvolen program SketchUp Make, který je k dispozici zdarma. E-kurz je koncipován zejména pro učitele. Měl by je motivovat k učení této oblasti výuky, neboť se jednoduchou formou snaží přiblížit problematiku 3D modelování. Vzhledem k tomu, že e-kurz obsahuje také úlohy se stručnými, popisnými i video návody, může tento kurz sloužit jako podpora výuky. Část s úlohami není nikterak omezená a může jí absolvovat i žák druhého stupně základní školy.
Abstract in different language: This article introduces the 3D modeling e-course created in the Moodle environment. SketchUp Make program, which is free, was chosen for teaching. The E-course is designed especially for teachers. It should motivate them for teaching this area of education because it tries to bring issues of 3d modeling in a simple way. Since the e-course also includes short, descriptive and video tutorials, this course can serve as a learning support. The part with the tasks is not limited and student of the second grade of elementary school may also attend it.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fadrhonc.pdfPlný text711,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.