Title: Mobilní aplikace pro výuku elektrotechniky
Other Titles: Mobile application for teaching electrical engineering
Authors: Král, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [189-193]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26142
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: mobilní aplikace;elektrotechnika;vzdělávání
Keywords in different language: mobile applications;electrical engineering;education
Abstract: Aktuálně žijeme v době, která by se dala s trochou nadsázky nazvat dobou mobilních zařízení. Tato zařízení pronikají i do výuky na všech úrovních vzdělávání. V tomto příspěvku popisujeme výsledky našeho průzkumu v oblasti aplikací, využitelných ve výuce elektrotechniky. Neomezovali jsme se na určitou oblast elektrotechniky či věkové omezení aplikací. Naším cílem bylo vytvořit přehled aplikací, který nám umožní v této oblasti dále pracovat. Výsledkem naší práce je přehled aplikací rozdělených no několika kategorií dle jejich charakteristiky a možného využití.
Abstract in different language: We currently live in a time that could be called a mobile era with some exaggeration. These devices also penetrate into education at all levels of education. We describe the results of our survey in the field of applications usable in electrical engineering in this paper. We have not limited ourselves to a particular area of electrical engineering or age limitations for applications. Our goal was to create an overview of applications that will enable us to continue working in this area. The result of our work is an overview of applications divided into several categories according to their characteristics and possible use.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kral.pdfPlný text503,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.