Title: Hodnocení produktů praktických činností u dětí
Other Titles: Product evaluation of practical activities for children
Authors: Karpíšková, Pavla
Krotký, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [185-188]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26143
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: kreativita;Urbanův figurální test tvořivého myšlení;stavebnice;hodnocení
Keywords in different language: creativity;Urban´s validity figural test of creative thinking;building kit;evaluation
Abstract: Hodnocení produktů praktických činností u žáků na základních školách je v současné době nejčastěji realizováno na základě nejvěrnější nápodoby původním zadání a též přesného dodržení pracovního postupu. Tento trend není však v souladu s podporou kreativního myšlení, ba naopak žákovu tvořivost potlačuje. Realizovaná bakalářská práce si kladla za hlavní cíl testovat míru kreativity u dětí na druhém stupni základní školy, druhotně také jejich vyučujících, Urbanovým figurálním testem tvořivého myšlení, následně ověřit dosažených výsledků praktickým vyhotovením dětské hračky ze sady stavebnice s netradičními komponentami, a především pro tyto výrobky sestavit evaluační protokol.
Abstract in different language: The product evaluation of practical activities for children at elementary schools is currently most often done on the basis of the most similar imitation of the original model as well as the precise observance of the work process. However, this trend is not in line with the support of creative thinking, but rather, it suppresses children creativity. The bachelor's thesis aimed to test the quality of children creativity at second level of elementary school, secondarily also their teachers, by Urban's figurative test of creative thinking, then to verify the achieved results by practical execution of a toy from a set made up of kit with non-traditional components and especially assemble Evaluation protocol for these products.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpiskova.pdfPlný text466,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.