Title: Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre predmet technika: téma model vyhňa
Other Titles: The draft and the creation of a demonstrative teaching aid for the subject technology: theme model of a sorge
Authors: Longauer, Peter
Kvasnová, Petra
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [167-170]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26147
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: učební pomůcka;model;vzdělávání
Keywords in different language: teaching aid;model;education
Abstract in different language: Today, we are already forgetting the past and the hard work of our ancestors. Today's pupils are losing their manual skills, practical imagination and the physical force associated with manual work. Teachers encounter pupils' dislike and poor school equipment. That's why we've decided to help at least a small part of them and to get iron and steel processing with the help of a learning aid avoids the model. Our goal is to avoid creating a model for a better example, to make the educational process more effective, and to explain the subject's curriculum. The teacher on our models can practically show and engage pupils with functionality, working on the job to avoid and describe all parts of the model. The teacher applies to the pupil the principles: clarity, consciousness and activity, durability, proportionality and individual approach, etc. Students can try how the model works, what all parts of the model are and what to avoid.
Dnes sa už zabúda na minulosť a s ňou spojenú ťažkú prácu našich predkov. Dnešný žiaci strácajú manuálnu zručnosť, praktickú predstavivosť a fyzickú silu spojenú s manuálnou prácou. Učitelia sa stretávajú s nechuťou žiakov a slabým vybavením školy. Preto sme sa rozhodli im aspoň malou časťou pomôcť a priblížiť spracovanie železa a ocele pomocou učebnej pomôcky modelu vyhne. Našim cieľom práce je vytvorenie modelu vyhne, pre lepšiu ukážku, zefektívnenie edukačného procesu a vysvetlenie učiva ohľadom danej témy. Učiteľ na našom modely môže prakticky ukázať a zaujať žiakov funkčnosťou, pracovným postupom pri práci na vyhni a popísať všetky časti modelu. Učiteľ aplikuje na žiaka zásady: názornosti, uvedomelosti a aktivity, trvácnosti, primeranosti a individuálneho prístupu atď.. Žiaci si môžu vyskúšať ako model funguje, na čo slúžia všetky časti modelu a zistiť na čo sa vyhňa používa.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Longauer.pdfPlný text629,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.