Title: Correctional and pedagogical methods of work with children with multiple heavy developmental disorders
Authors: Timakovoj, N.
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [120-121]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26158
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: mentálně postižení;děti;infantilní mozková paralýza;řeč;spasticita;anarthria;emoční hmatová komunikace
Keywords in different language: mentally disordered;children;infantile cerebral paralysis;speech;spasticity;anarthria;emotional tactile communicatio
Abstract in different language: Theme of this work is correctional and pedagogical methods of work with children with multiple heavy developmental disorders. The main aim of the search is to describe main methods of work with paralyzed children, development of fine and gross motor skills, wrists spasticity release, development of manual devolution, development of breath.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Timakovoj.pdfPlný text397,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.