Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKostolanský, Lukáš
dc.contributor.editorHonzlíková, Jarmila
dc.contributor.editorSimbartl, Petr
dc.date.accessioned2017-06-15T11:14:35Z
dc.date.available2017-06-15T11:14:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [103-109]. ISBN 978-80-261-0710-1.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0710-1
dc.identifier.urihttp://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26162
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosksk
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectmultimédiacs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjecte-learningcs
dc.titleMultimediální podpora vzdelávaniask
dc.title.alternativeEducation suported by the multimediaen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedPríspevok poskytuje informácie o multimédiách a ich využití vo vzdelávaní. Cieľom príspevku je poskytnúť informácie o praktickej časti diplomovej práce Multimediálna podpora vzdelávania. Praktická časť práce sa zaoberá problematikou tvorby obsahu e-learningového kurzu podporujúceho tvorbu multimediálnych pomôcok využiteľných vo vzdelávaní. Charakterizuje stanovené ciele prieskumu, hypotézy, použité metódy a prieskumnú vzorku. Pomocou prieskumu a jeho analýzy zisťuje vplyv nami vytvoreného e-learningového kurzu Multimédiá vo vzdelávaní na dosiahnuté výsledky študentov a zo zistení vyvodzuje odporúčania pre prax.sk
dc.description.abstract-translatedThe contribution provides information about multimedia and and their usage in education. The aim of the paper is to provide information on the practical part of the diploma thesis Education suported by the multimedia. The practical part deals with the creation of content of an e-learning course supporting the creation of multimedia aids that can be used in education. It characterizes the objectives of the survey, the hypothesis, the methods used and the survey sample. Using the survey and its analysis finds out an influence of self created e-learning course Multimedia in education on achieved results of students and from these results concludes recommendations for praxis.en
dc.subject.translatedmultimediaen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatede-learningen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostolansky.pdfPlný text530,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.