Název: Pantograf
Další názvy: Pantograph
Autoři: Knetlová, Anna
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 218 s. ISBN 978-80-261-0710-1.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26179
ISBN: 978-80-261-0710-1
Klíčová slova: pantograf;model;výuka;3D tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: pantograph;model;teaching;3D print
Abstrakt: Toto téma jsem si vybrala, že je mi blízké strojírenství, kde se pantograf vyskytuje, ale i že mám ráda fyziku z které má pantograf páky. Cílem mojí práce je vyrobit použitelný pantograf pro výuku, dále vyrobitelný v podmínkách školních dílen s běžnými nástroji. Případně využití stále dostupnějšímu 3D tisku k výrobě některých dílu sestavy pantografu.
Abstrakt v dalším jazyce: I chose this subject because I like engineering and pantograph is interesting. Also from the Physics, my favorite subject, is Mechanical lever on the pantograph. My goal is to produce a usable pantograph for teaching, which can also be produced in the workshop with the usual tools. Alternatively, use 3D printing to produce some parts of the pantograph assembly.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Knetlova.pdfPlný text1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.