Title: Posouzení využitelnosti alternativních izolačních plynů pro rozvodná zařízení v energetice za účelem snižování dopadů na životní prostředí
Other Titles: The assessment of alternative insulating gases usage for HV distributional equipment with the aim on lowering the environmental impacts
Authors: Vajnar, Vladimír
Citation: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 26. – 27. října 2017. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [33-37].
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26448
ISBN: 978–80–261–0712–5
Keywords: oxid uhličitý;jističe;dopady na životní prostředí;plynové rozvaděče;inzulační plyny;hexafluorid síry
Keywords in different language: carbon dioxide;circuit breakers;environmental impacts;gas insulated switchgear;insulating gases;sulfur hexafluoride
Abstract in different language: The presented paper deals with the various possibilities of insulating gases designed as an insulating blend for high voltage distributional switchgear and equipment. The technical superiority of sulfur-hexafluoride is discussed with its environmental disadvantages and limitations. Alternative gases as SF6 replacement are introduced and their usage is discussed. The paper concludes with the system operator’s best-practices with the alternatively insulated equipment.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:2017
2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vajnar.pdfPlný text455,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.