Title: Modelování spínacích přechodných dějů na přenosovém vedení ZVN/VVN
Other Titles: Modelling of switching transients on EHV/HV transmission line
Authors: Nazarčík, Tomáš
Citation: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 26. – 27. října 2017. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [160-164].
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26473
ISBN: 978–80–261–0712–5
Keywords: dvouportová kaskáda;přepínání vedení;vzájemné spojky;přechodníky
Keywords in different language: cascade of two-ports;line switching;mutual couplings;transients
Abstract in different language: This paper is concerned with the modelling of the switching transients on the multi-circuit EHV/HV transmission line. On the created two-port model the calculations were performed. The influence of the line switching of some circuits on the remaining circuits was analysed.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:2017
2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazarcik.pdfPlný text781,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.