Název: Koncepce modulárního elektronického systému určeného k řízení ERDPF filtrů s proměnnou topologií
Další názvy: The conception of the modular electronic system which is intended for the control of ERDPF filters with a variable topology
Autoři: Křivka, Jindřich
Žahour, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 26. – 27. října 2017. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 202 s. ISBN 978–80–261–0712–5.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26480
ISBN: 978–80–261–0712–5
Klíčová slova: elektronický řídící systém;zpracování výfukových plynů;ERDPF;PM znečištění
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic control system;exhaust aftertreatment;ERDPF;PM pollutions
Abstrakt v dalším jazyce: This paper describes the basic ideas which are used in new conception of the ERDPF modular electronic system. The main goal was to design an electronic with topology which will be able to cover a different mechanical variants of the ERPDF filter without any additional development costs. The basis of this idea are two types of different modules which are connected together in a ring topology. It enables the using of the ERDPF filter for a wide scale of diesel engines powers. Next interesting thing in the electronic design is the using of the only one floating charging pump which its output voltage is shared into all switches of a regeneration loop. In this paper text are given the basic explanations of those principles and functionalities.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2017
2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krivka.pdfPlný text817,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26480

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.