Název: Návrh a realizace vyšívaných antén s využitím hybridní šicí nitě
Další názvy: Design and realization of embroidered antennas with using of hybrid sewing thread
Autoři: Pavec, Martin
Soukup, Radek
Hamáček, Aleš
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 26. – 27. října 2017. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 202 s. ISBN 978–80–261–0712–5.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26489
ISBN: 978–80–261–0712–5
Klíčová slova: vyšívaná anténa;dipól;fraktální dipól;hybridní šicí nit
Klíčová slova v dalším jazyce: embroidered antenna;dipole;fractal dipole;hybrid sewing thread
Abstrakt v dalším jazyce: In this paper is described problematic of dipole and fractal dipole antenna design. Realization of embroidered antennas optimized for frequency of 868 MHz. Two types of antennas were realized, the first was dipole antenna and second was fractal dipole antenna. These antennas were embroidered on flame-resistant fabric by hybrid sewing thread.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2017
2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavec.pdfPlný text714,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26489

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.