Title: Rozložení rychlosti v tavenině při indukčním tavení v kelímkové peci
Other Titles: Velocity distribution in the melt during induction melting in the crucible furnace
Authors: Hrbek, Jan
Rykl, Lukáš
Hadrava, Jan
Citation: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 26. – 27. října 2017. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [245-249].
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26490
ISBN: 978–80–261–0712–5
Keywords: tokové pole;indukční kelímková pec;indukční tavení
Keywords in different language: flow field;induction crucible furnace;induction melting
Abstract in different language: The paper deals with a mathematical model of induction crucible furnace. The melted material considered in calculations is the Sn63Pb37 alloy. The magnetic field coupled with flow field is analyzed. The magnetic problem is solved using ANSYS Mechanical and obtained distribution of Lorentz force is inserted into ANSYS CFX to solve the hydrodynamic task.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:2017
2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrbek.pdfPlný text442,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.