Název: Analýza rotorového ventilačního systému vzduchem chlazeného turbogenerátoru pomocí CFD
Další názvy: Analysis of the rotor ventilation system of the air cooled turbo generator using CFD
Autoři: Franc, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26506
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: CFD;turbogenerátor;turbulentní model;ventilační systém
Klíčová slova v dalším jazyce: CFD;turbo generator;turbulent model;ventilation system
Abstrakt v dalším jazyce: This paper describes CFD analysis of the rotor ventilation system with rotor radial ducts punched through rotor winding. Analysis includes calculation of air flow and pressure drop for each duct. Default arrangement of the rotor ventilation is compared to improved arrangement which should lower the pressure drop and even the airflow in individual ducts.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Franc.pdfPlný text566,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26506

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.