Název: Metody návrhu kompaktního ERDPF filtru s důrazem na provozní podmínky elektronického systému
Další názvy: The compact ERDPF filter designing methodology with emphasis on operating conditions of the electronic system
Autoři: Křivka, Jindřich
Žahour, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26536
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: zpracování výfukových plynů;ERDPF;PM znečištění;vysoké zatížení;mechanický design
Klíčová slova v dalším jazyce: exhaust aftertreatment;ERDPF;PM pollutions;high temperature load;mechanical design
Abstrakt v dalším jazyce: This paper describes the new approach for ERDPF design. For a final customer product is necessary to design a filter which will be consist only from a one compact block without a tangle of wires. The filter body has to contain all mechanical and electronic parts. This was the challenge because an exhaust gas temperature can be higher than 500 °C. The electronic chamber has to protect the electronic system against all ambient influences as vibration, water, humidity, temperature, etc. The text is focused on a description of the development and verifications of individual proposals that led to the final solution.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krivka.pdfPlný text778,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.