Název: Cesty moderní lingvistiky a jejich reflexe v lingvodidaktice a ve vybraných učebnicích německého jazyka
Autoři: Voltrová, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2017, č. 2, s. 153-167.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/research/edicni-cinnost/acta/archiv/2017/
http://hdl.handle.net/11025/26554
ISSN: 1802-0364 (print)
2336-6346 (online)
Klíčová slova: lingvistika;němčina;kognitivní obrat;přínos druhého jazyka;pragmatika
Klíčová slova v dalším jazyce: linguistics;German;cognitive turn;second language acquisition;pragmatics
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this study is to demonstrate the relationship between new directions in linguistics in the 20th and 21st century and foreign language didactics. In addition, it explores materials for teaching German as a foreign language. The study asks the following questions: Is there any relationship between new trends in linguistics and the contents of these teaching materials? How did the writers of these materials and their publishing houses reflect these new developments in linguistics in their works? The discussion revolves mainly around developments in the second half of the 20th century, especially before and after the so-called “pragmatic turn” in linguistics and the cognitive turn in psychology. The subject matter is explored in the context of German language teaching in the Czech Republic.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2017)
Číslo 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Voltrova.pdfPlný text571,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26554

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.